Page 38 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
38
Všichni účinkující svoji sportovní ukázku výborně zvládli a za odměnu dostali malý
dárkový balíček. Na závěr poděkoval Petr Světlík všem přítomným za účast, trenérům
i cvičitelům za jejich aktivní činnost v TJ.
Poděkování patří Informačnímu centru a Klubu kultury za zapůjčení laviček, Technic-
kým službámVelká Bíteš za převoz laviček, Café Jana, manželům Blažkovým za příspěvek
do dárkových balíčků, Ottu Hasoňovi za pořízení fotografií, Aloisi Špačkovi za ozvučení,
Mileně Janštové za moderování a v neposlední řadě Haně Holíkové za organizaci celé
akce.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
BYLO NÁS PĚT
Sobota devátého dubna patřil opět po roce boji o putovní pohár ve volejbalu smíše-
ných družstev. Letošního turnajového klání se zúčastnilo osm následujících týmů: Apollo,
Frantíkovci, Kotlanda, Sako, SK Písečné, Stárci, Tuhý & Kořínek a Tullamore.
Celodenní boj se již tradičně odehrál v hale TJ Spartak a v tělocvičně ZŠ. Zde bych rád
poděkoval panu řediteli za to, že nám umožnil odehrát skupinu v tělocvičně ZŠ. Velmi
mě potěšilo, že byť nikdo nechtěl prohrát a snaha všech hráčů byla enormní, probíhal
celý den v přátelské atmosféře. Opět se tak potvrdila myšlenka jednoho mého kamaráda,
že volejbal hrají inteligentní lidé. Náš tým jako vždy odehrál svá utkání ve školní tělo-
cvičně, a jak už bývá poslední dobou nechtěným pravidlem, opět byla naše skupina o něco
těžší než ta druhá. Na to už jsme ale zvyklí a navíc se nám letos podařilo sestavit tým,
o kterém jsem byl přesvědčen, že má na to dosáhnout na úspěch, tedy postoupit ze sku-
Sestava s míčem. | Foto: Silvie Kotačková