1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background www.korunavysociny.cz

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 590 343, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Úvodní slovo

Dovolte nám Vás přivítat v nové letní se-

zoně. Věříme, že návštěva v rámci Koru-

ny Vysočiny je dobrá volba nejen pro ro-

diny s dětmi a seniory, ale i pro mladé

aktivní lidi, kteří hledají adrenalin a re-

laxaci zároveň.

Vzhledem k vysokému zájmu nejen cyk-

listů na sportovním veletrhu For Bikes

2018 v Praze věříme, že nově otevře-

ná cyklostezka EuroVelo 4 udělá radost

a přiláká ještě více návštěvníků desti-

nace než v loňských letech. Po celé její

délce můžete navštívit několik z našich

top cílů destinace, jako je Zelená hora

ve Žďáře nad Sázavou, skalní útvary

a vyhlídky u Nového Města na Moravě,

Cykloaréna Vysočina, hrad Pernštejn,

Centrum Eden, Porta Coeli u Tišnova...

zkrátka projedete se čistou přírodou

a ještě něco zajímavého uvidíte.

Aktuality a vychytávky, zkrátka vše, co

může návštěvníka zajímat najdete na

našem webu

www.korunavysociny.cz

.

Najdete nás také na facebooku

www.facebook.com/korunavysociny/ .

Budeme rádi za každé sdílení a když

nám dáte lajk, bude to cajk.

Užijte si u nás klidné léto ve zdraví a po-

hodě a nezapomeňte o nás říct Vašim

přátelům a známým nebo

kolegům v práci.

Michal Šmarda, předseda KV

24.–26. 8. 2018

MS v letním biatlonu

Vysočina Arena, Nové Město n. M.

Eurovelo 4

Koruna Vysočiny

5.–12. 9. 2018

Tradiční Bítešské hody

Velká Bíteš

12.–14. 7. 2018

Fajtfest

Fajtův kopec, V. Meziříčí

7

6

5

2

Od jara 2018 se v Bystřici n. P.

v lokalitě Lužánky buduje a bu-

de se stále rozrůstat ojedině-

lý Bystřický park miniatur, který předsta-

ví historické památky z okolí Bystřice nad

Pernštejnem a z povodí řeky Svratky. Sa-

motnou řeku zde bude in situ zastupo-

vat malý potůček, který tudy protéká. Le-

tošní rok se turisté i obyvatelé Bystřice

n. P. mohou těšit na miniatury: Porta coe-

li a hrad Čepička v Předklášteří u Tišno-

va a hrad Dolní Loučky. Znázorněny bu-

dou v původním stavu, tedy tak, jak je

Park miniatur

Koruna Vysočiny se pro rok 2018 připojí k ci-

tylightové kampani v Praze a představí tak

turistům své největší skvosty. Během květ-

na tedy na světelných panelech po Praze

potkáte třeba kostel na Zelené hoře nebo

novoměstské singletracky a také ferraty

z Víru nedaleko Bystřice n. P. Kampaň je

pokračováním úspěšné aktivity destinační

společnosti Vysočina Tourism, která v loň-

ském roce získala ocenění Velké ceny ces-

tovního ruchu.

Jestli jste fandové skateboar-

dingu nebo BMX kol, rozhod-

ně si své „hračky“ nezapomeň-

te vzít s sebou, až vyrazíte do Žďáru nad

Sázavou. Od letošní sezóny tu na vás totiž

čeká nový moderní skatepark, který jistě

naplní všechna vaše očekávání. V areálu

najdete jak streetovou, tak i bazénovou

část, které se dají přirozeně v jízdě kom-

binovat. Streetové části dominují překáž-

ky z běžného pouličního prostředí, jako

jsou zábradlí, zídky, lavičky nebo obrub-

níky. Všechno speciálně upravené i pro ty

nejakčnější jezdce. Počítá se samozřejmě

Přímo na žďárském náměstí Re-

publiky se od letošního roku

můžete pokochat Hotelem Ve-

liš v novém kabátě. Dům č. p. 64 sice dnes

již neslouží jako hotel, jak se nabízí po-

dle jeho jména, život se z něj ale rozhod-

ně nevytratil, právě naopak. Po rozsáhlých

rekonstrukcích je v domě nyní 14 nových

bytů i komerční prostory. Můžete si zde za-

jít také na kávu a zákusek nebo navštívit je-

diný ryze žďárský pivovar.

Výraznou proměnou prošel dům v roce

1906, kdy tehdejší starosta města Otokar

Veliš nechal upravit čelní fasádu akademic-

kým sochařem Vlastimilem Amortem. Fa-

sádu zdobí reliéfy velikánů českých dějin –

mistra Jana Husa, Petra Chelčického, Jana

Ámose Komenského a Karla Havlíčka Bo-

rovského. Na štítu je pak umístěna plastika

českého lva od Jana Štursy.

Díky citlivému a zodpovědnému přístu-

pu současných majitelů se podařilo udělat

z Hotelu Veliš jednu z dominant žďárského

náměstí. Více o domě najdete na

www.rezidencevelis.cz

.

Koruna míří

do Prahy

Do Žďáru klidně i se skateboardem a BMX kolem

i s prostorem pro diváky a relax. Dorazte

tedy do Žďáru a užijte si celých 458 m² zá-

bavy.

Více informací na

www.sportispo.cz

.

Hotel Veliš – staronový

skvost žďárského náměstí

V letní sezoně je v Cykloaréně Vy-

sočina pro milovníky biků zno-

vuotevřeno test centrum a nově

kavárna SUN´s Caffé. Můžete si zde půjčit

kolo, nechat zkontrolovat svého „mazlíka“

(servis), posedět u něčeho dobrého k sněd-

ku a zalít teplým či studeným. To vše na Vás

čeká v měsících červenci a srpnu denně

od 10 do 19 hodin.

Sportovní areál, kde nyní najdete sin-

gletracky bude za nějakou dobu o něco

atraktivnější. Vznikne zde pumptracko-

vá dráha a to v lokalitě, kde nyní vede sin-

gletrack vhodný pro rodiny s dětmi.

www.vysocina.bike

-TW-

Nová kavárna, znovuotevření test centra

a pumptracky v Cykloaréně Vysočina

Na velkomeziříčském zámku rodi-

ny Podstatzkých-Lichtenstein byl

zpřístupněn sál s výjimečnou fres-

kovou výzdobou. Nejstarší malby se datují

před rok 1300.

Výzdoba sálu je unikátní nejen kvalitou

provedení, ale především zobrazeným ná-

mětem. Tematika křesťanských legend se

totiž objevovala spíše v sakrálním prostře-

dí, co se týká hradního prostředí, jedná se

o ojedinělý případ.

Na východní stěně byla odkryta malba

znázorňující souboj černého rytíře a ry-

tíře z Meziříčí, který nese štít s erbem

pánů z Meziříčí. Erb je již v barevné kom-

binaci červené a bílé, jak jej má ve zna-

ku město. V levé části této stěny byla

ještě objevena o něco mladší malba Gol-

goty. Část severní stěny zdobí přes tři

metry vysoká postava svatého Kryštofa.

Unikátní objev na zámku

ve VelkémMeziříčí

Na západní stěně byla odkryta figurální

malba s průvodním latinským textem po-

pisující život a smrt svaté Markéty ze Zlaté

legendy. Zcela nahoře byl odkryt rozsáh-

lý text čítající sedmnáct řádků. Vzhledem

k zachovalosti a provedení je dílo velkým

obohacením kulturního dědictví.

-KH-

návštěvníci v současnosti nemají mož-

nost vidět. Postupně je naplánováno po-

stavit více jak 20 miniatur.

-ES-

LÉTO 2018

6. VYDÁNÍ

Bítešsko Bystřicko Nedvědicko Novoměstsko Tišnovsko Velkomeziříčsko Žďársko

NEJLEPŠÍ TURISTICKÉ

NOVINY ROKU

2017