PR Břenčák (24 km)

  • Vytisknout

pr brencakPřírodní rezervaci Břenčák tvoří prudký zalesněný západní svah nad levým břehem Brněnské přehrady. Přítomny jsou skalní výchozy. Geomorfologicky náleží Boskovické brázdě. Lokalita je přírodě blízká až přirozená, tvoří ji lesní společenstva zakrslých doubrav se zastoupením dřínu jarního. Četné jsou teplomilné druhy rostlin. Rezervací prochází žlutá turistická značka z Veverské Bítýšky k mostu u Junácké louky. 

Zdroj fotky: turistika.cz.

 
Důvodem ochrany je dle definice zachování přirozených a přírodě blízkých lesních geobiocenóz s výskytem druhově bohatých a stabilních společenstev a současně esteticky významného segmentu krajiny v intenzivně využívané rekreační oblasti. Žlutá turistická trasa ve spodní části svahu nabízí zajímavé pohledy na hladinu přehrady a blízké rybníky.


V okrese:
 Brno-venkov

Plocha PR: 29,2 ha

Nadmořská výška: 234 až 374 m n. m.

Rok vzniku PR: 1988

Nahoru