Přírodní park Třebíčsko (od 20 km)

prirodni park_trebicskoPřírodní park Třebíčsko se dříve jmenoval Oblast klidu Třebíčsko. Nachází se severně od Třebíče a předmětem ochrany je zde výskyt významných rostlin. Přírodní park leží na vyvřelém podloží hornin Třebíčského masívu. Park byl vyhlášen roku 1982. Krajinný ráz zde tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotlivé stromy v pahorkatině, která je jen mírně zvlněná. Tradiční je výskyt koniklece velkokvětého.

Zdroj fotky: visittrebic.eu.

 
Nejcennější lokality jsou přírodní památka Ptáčovský kopeček nedaleko obce Ptáčov a přírodní památka Kobylinec u obce Trnava. Část přírodního parku Třebíčsko se překrývá s ekologickým mikroregionem Horácko, který je považován za jeden z ekologicky nejčistších v republice. Hustota zalidnění je zde nízká a obce jsou v lokalitě jen řídce roztroušeny.
 

V okrese: Třebíč

Plocha chráněné oblasti: 9 800 ha

Nadmořská výška: 375 až 610 m n. m.

Rok vzniku chráněné oblasti: 1982