NPR Divoká Oslava (od 15 km)

npr divoka_oslavaNárodní přírodní rezervace Divoká Oslava se nachází v kraji Vysočina na řece Oslavě. Jedná se úzký pás chráněného území kolem řeky Oslavy od Náměště nad Oslavou po rekreační oblast Skřipina. Důvodem ochrany lokality jsou přirozené ekosystémy lužních lesů, dubohabřin, suťových lesů, bučin, doubrav a suchých borů, vodní ekosystémy vegetace vodních toků, skalní ekosystémy skal a drolin, pohyblivých sutí a suchých trávníků, biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Zdroj fotky: turistika.cz.

 
Údolí řeky Oslavy pod Náměští nad Oslavou patří podle milovníků přírody k nejkrásnějším místům na Moravě. Do nedávna bylo součástí přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. V roce 2019 však získalo mnohem vyšší stupeň ochrany a stalo se Národní přírodní rezervací Divoká Oslava. Chráněné území není zdaleka jen o řece deroucí se dravě vpřed úzkým kaňonem. Odborníci poukazují na to, že je domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Oblast je navíc velmi nedotčená, protíná ji pouze turistická stezka, místy spojená s cyklostezkou.
 

V okrese: Třebíč

Plocha NPR: 340 ha

Nadmořská výška: 280 až 435 m n. m.

Rok vzniku NPR: 2019