Historie restaurace U Raušů

  • Vytisknout

Rauš KarelRestaurace U Raušů se nachází se hlavním bítešském náměstí, dnes Masarykově náměstí.

Odnepaměti zde býval Formanský hostinec. Začátkem 20. století byl jeho majitelem Leopold Vachlt. Od něj kupuje v roce 1931 objekt Tomáš Rauš, aby vybudoval zájezdní hostinec "U Raušů". Původně se jednalo o hostinský dům, který nabízel i výsek masa, protože Raušovi byli vyučeni řezníky ve Vídni. Obliba hostince stále rostla.

Po válce převzal znárodněný podnik jeho synovec Karel Rauš. V rámci poválečné socializace bylo pohostinství začleněno do národního podniku Restaurace a jídelny pod názvem „Lidová jídelna" a Karel byl ustanoven jejím vedoucím. „Karlíček", jak se panu vedoucímu všeobecně říkalo, obsluhoval a kasíroval hosty osobně, účty za jídlo a pití sypal hbitě z hlavy v několika zaokrouhlených částkách. Díky dobré kuchyni, rychlé obsluze a jeho osobě byla jídelna, obecně nazývaná „U Karlíčka", známá po celé republice, zvláště mezi šoféry na trase Bratislava – Brno – Praha. S oblibou se zde zastavovali pracovníci Československé televize, sportovní činitelé a sportovci, jmenovitě z hokejového oddílu Dukla Jihlava a cyklisté z TJ Favorit Brno. Pan Karlíček sportovce nejen ochotně obsluhoval a hostil, ale také různými formami podporoval jejich činnost.

Nejvýznamnější návštěvou té doby byla zastávka na oběd tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého s celou vládou.

Sláva celého zařízení však končí s náhlou smrtí Karla Rauše v roce 1988. Poté docházelo k častému střídání vedoucích a hostinec upadal.

Příchodem nové doby přichází v roce 1991 i nový majitel, restituent Jiří Rauš. Ten objekt zmodernizoval a rozšířil o ubytovací zařízení a Restaurace "U Raušů" tak dostává zpět svůj věhlas.

Foto: Karel Rauš

Nahoru