Page 4 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
4
Nepolevují ani přípravné práce na opravě schodiště Mateřské školy Lánice, opravě oplocení
a části venkovních ploch v Mateřské škole U Stadionu, nebo výměně oken v Základní umě-
lecké škole na ul. Hrnčířská. Zde předpokládáme během prázdnin nahrazení stávajících lokál-
ních topidel ústředním topením.
Od začátku roku jsem měl možnost zúčastnit se celé řady kulturních a sportovních akcí,
které vypovídají o obětavé a nezištné práci jednotlivců, skupin občanů a místních spolků.
Ti svoji činností obohacující společenský život města a za to jim patří můj velký dík. Jedním
z nich je TJ SpartakVelká Bíteš, jehož vedení a členové se podíleli nejen na perfektní organizaci
silničního závoduVelká Bíteš – Brno –Velká Bíteš na počátku minulého měsíce, ale i na tělový-
chovné akademii, konané v polovině dubna ve sportovní hale na Tyršově ulici. Letošních 300
účinkujících a diváky zcela zaplněná sportovní hala byly tak jedním z dalších dokladů kvalitní
a dlouhodobé spolkové práce s mládeží v našemměstě. Práce, kterou si město váží a podporuje
ji. Práce, která Velkou Bíteš dělá jedinečnou a pohostinnou.
Milan Vlček, starosta města
ZVEME VÁS
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Každou středu od 9.00 hodin
MASÁŽE A JÓGA PRO MIMINKA
V prvním patře kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Od 2. května do 13. května 2016 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, so – 9.00 – 13.00,
ne – 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ MARIE PLOTĚNÉ
Slavnostní vernisáž: 2. května v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkou
Úterý dne 3. května 2016 v 17.00 hodin
ZELENÉ POTRAVINYA JARNÍ OČISTA TĚLA
Přednáška Jana Blahutky 775 763 290 email:blahutkaj@seznam.cz, vstupné zdarma
Konferenční místnost Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Jan Blahutka ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury