Page 32 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
32
Nejprve kostel svatého Jana Křtitele uvítá děti. Od půl páté si prohlédnou varhany,
hravou formou prozkoumají interiér a zhlédnou jedno z úžasných interaktivních předsta-
vení Luďka Strašáka. V 18 hodin bude sloužena mše svatá, při níž zazpívá dětská scholička
pod vedením Evy a Heleny Macholánových.
Je nám velkou ctí, že si Tišnovský komorní orchestr vybral k oslavě dvaceti let svého
působení právě Noc kostelů. Při koncertě v 19.30 nám TIKO pod vedením Víta Marečka
přednese speciálně sestavený slavnostní program, v němž mj. zazní Mozartovo Diverti-
mento F dur, Janáčkova Suita či klezmer.
V průběhu večera našim uším dále zalahodí sourozenecké trio Bohumilové, dívčí farní
sbor Pomněnky pod vedením Katky Ráboňové či brněnský barytonista rakouského původu
Martino Hammerle-Bortolotti, kterého mnozí Bítešáci znají v roli učitele němčiny.
Paralelní program nabídne vedle oblíbených prohlídek věží, fotografií ze života farnosti
či výtvarné dílničky také slavnostní vernisáž ve věži. Ta proběhne v 17.15 a představeny
při ní budou převážně duchovně laděné obrazy doktora Tomáše Lajkepa.
Připravili jsme i několik drobných novinek. Jednou z nich bude Pošta do nebe. Příchozí
mohou napsat svá přání či prosby na lísteček, který vhodí do přichystané nádoby. Při závě-
rečném požehnání vzkazy „odešleme“ a budeme se společně s Otcem Bohumilem modlit
za jejich vyslyšení.
Podrobný program noci plné světla najdete na plakátech a stránkách www.velkabites.
farnost.cz nebo www.bitessko.com.
Michaela Hanzelková
BÍTEŠAN PADESÁTILETÝ
5. část
Uplynulo půl století od založení Národopisného souboru Bítešan ve Velké Bíteši.
Působily v něm stovky dětí z města a okolních vesnic. V sérii krátkých článků si při-
pomeneme některé etapy z minulosti souboru.
Během dvou let obnovené pravidelné činnosti uskutečnil zdejší folklorní soubor Bítešan
řadu vystoupení. Oslava Mezinárodního dne žen v roce 1981 byla dvanáctou příležitostí
pro prezentaci. Děti předvedly pásmo o řemeslnících sestavené z říkanek, písní a tanců
o ševcích, mlynářích, řeznících, bednářích, kovářích doplněné promluvou o těchto ře-
meslech, která se kdysi v našem městě provozovala. V pásmu tancovaly: Maková E., Ci-
bulová K., Geisselreiterová S., Pokorná M., Herdová L., Zedníčková M., Ventrubová M.,
Robotková ?, Kupská J., Pokorná P., Součková V., Pokorná D., Havlišová L., Rybníčková
M., Vězdová I., Havlišová ?, Osobová R.. Program doplnila sestavou tanců (proplétaná,
kalamajka aj.) druhá skupina: Dvořáková M., Pokorná M., Balášová M., Osobová H., Bar-
tošková E., Lysá M., Šilhanová E., Peroutková J., Sedláková H. Krajčíková L. Se stejným
programem Bítešan vystoupil o pár měsíců později na slavnostním večeru v kulturním
domě a v den voleb do zastupitelských orgánů.