Page 25 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
25
také tým Lawi v ní měl čtyři cyklisty a byli zde i silní jednotlivci jako třeba vloni druhý
Daniel Turek nebo biker Pavel Boudný.
Terezíny a zvlněný terén sice občas potrhaly čelo závodu na menší skupinky, ovšem po
posledním průjezdu Velkou Bíteší jela 32členná skupinka opět pohromadě.
V posledních 18 kilometrech nejdříve ujela trojice ve složení Tomáš Bucháček
a Michael Kukrle (oba Whirlpool Author) a s nimi i Tomáš Koudela (SKC Tufo Prostě-
jov). Jelikož ve stíhací skupině došlo na široké silnici při pravém terezínu (silný boční
vítr) k hromadnému pádu, tak se tato skupinka rozpadla a o vítězi už nebylo vůbec
pochyb. Rozhodovalo se mezi trojicí Bucháček, Kukrle a Koudela, která ve stejném
pořadí projela i cílem na Masarykově náměstí. První velkou skupinku pak na čtvrtém
místě přivedl do cíle sprintér a ex-mistr světa na dráze Alois Kaňkovský před dráhařem
Martinem Bláhou.
Náš nejsilnější domácí tým Whirlpool tak obhájil po loňském triumfu Jiřího Polnického
i letos vítězství na nejprestižnější české klasice. Tomáš Bucháček si na konto svých skvě-
lých dosavadních úspěchů může konečně připsat i vítězství na tomto klasickém jarním
závodě.
Jiří Mikšík
Velké poděkování patří městu Velká Bíteš v čele se starostou Ing. Milanem Vlčkem
za vytvoření skvělého zázemí pro uspořádání tak významné sportovní akce. Poděkování
si rovněž zaslouží ředitel Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše pan
Tomáš Jelínek, který stál za příkladnou regionální propagací akce, která zahrnovala výlep
plakátů a rozvěšení bannerů, pozvánku v místním Zpravodaji, webovou pozvánku i hlášení
místního rozhlasu a díky kterému se do prostoru startu a cíle i na trať přišla podívat celá
řada diváků. Dále bychom chtěli poděkovat i dobrovolníkům z řad bítešských sportovců
z TJ Spartak pod vedením paní Holíkové a také místním podnikatelům, kteří věnovali
věcné a květinové dary pro nejlepší - Restaurace "U Raušů", Jeřábkova pekárna, Uzenář-
ství a lahůdky Sláma a Květinářství Bohumila Drlíčková.
Akce podobného rozsahu a významu se neobejde bez podpory policejních složek. Poli-
cejní doprovod i zajištění frekventovaných křižovatek velkou měrou přispělo ke zdárnému
a bezproblémovému průběhu celého závodu.
Z pohledu organizátora považujeme akci za zdařilou a věříme, že se ve Velké Bíteši
potkáme i příští rok, kdy naši nejprestižnější tuzemskou klasiku budeme pořádat již po
čtyřicáté.
Josef Vaishar, za organizátora TJ Favorit Brno
VĚRA ŠPINAROVÁ VE VELKÉ BÍTEŠI
Ve středu 6. dubna sál kulturního domu ve Velké Bíteši „praskal ve švech“ Vystoupila
zde poprocková ikona československé a dnes české populární hudby Věra Špinarová za
doprovodu bandu Adama Pavlíka.