Památky ve Velké Bíteši

Městská památková zóna zahrnuje prostor uvnitř městských hradeb. Její největší hodnotou je z hlediska památkové péče zachovalý půdorys. Navíc se zde podařilo zachovat všechny náležité funkce, zejména funkce obchodní a společenské.

Masarykovo náměstí

Náměstí je památkově chráněno od roku 1958. Jedná se o nejstarší část města, která se, co do velikosti, od dob svého vzniku téměř nezměnila. Podélné prostorné náměstí je vroubené měšťanskými domy, z něho vybíhají dvě ulice ke kostelu, který dominuje tomuto uskupení. 

náměstí svrchu2

 

 

 PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ DOMY NA NÁMĚSTÍ

 

Radnice

Tradiční středisko městské samosprávy představuje v horní části náměstí již od sklonku středověku budova radnice. Patrový dům s nápadnou vížkou osazenou hodinami převyšoval okolní zástavbu minimálně od konce 16. století. Svoji současnou neorenesanční podobu získala budova v roce 1887 podle návrhu architekta Móra Kalliny.

Radnice má jedno patro, ve střední části budovy je vstupní brána, nad níž se nachází do kamene vytesaný znak města. Interiér radnice prošel architektonickou úpravou koncem 70. let 20. století v podobě podlahových obkladů z leštěného mramoru, celoobvodových dřevěných obkladů stěn a vitráží schodišťového okna, které bylo provedeno podle návrhu Miroslava Štolfy. Radnice je volně přístupná v úředních hodinách (po a st 8-11 hod a 14-16 hod), mimo úřední hodiny na zazvonění.


Radnice bývala budovou soudu. Její sklepní prostory, které mají místy i tři patra, sloužily jako mučírny bítešského práva hrdelního. Hrdelní soud zde vedl ve 2. pol. 16. stol. dobře zdokumentované čarodějnické procesy.

 

RADNICE

 

Dům čp 5

Naproti radnici se nachází dům č.p. 5, který má bohatou historii. Poprvé se tento dům objevuje v písemných pramenech již v roce 1414, kdy byly v domě masné krámy.

V roce 1598 byl v zadní části domu zásluhou Karla ze Žerotína vystavěn kostelík Jednoty bratrské, v přední části pak fara a škola. O tom nám svědčí jak nápis na kovové desce na hlavní zdi budovy, tak kamenná busta Karla st. ze Žerotína od místního sochaře Lubomíra Laciny umístěna ve výklenku ve vnitřním atriu domu. Dům stojí na středověkém půdorysu, jsou dochovány středověké sklepy, opěrné pilíře u zadní fasády a zbytky krakorců. V přední části se dochovala původní klenba průjezdu a další klenuté prostory, pocházející patrně z konce 18. století.

 

Muzeum

 

Dům č.p. 6

Na pravé straně od tzv. Pětky se nachází další památkově chráněný dům, který má č.p. 6 a je spojený s domem č.p. 8 tak, že z přední strany vypadají jako jeden dům. V přední straně domů je průchod, který vede do uličky, jež oba domy odděluje a vede z náměstí do ulice Pod Hradbami.

Historii tohoto domu připomíná pamětní deska, věnovaná rodákovi z Velké Bíteše Josefu Robotkovi, který se v tomto domě narodil a žil. Byl to válečný hrdina, který byl důstojníkem československé armády a také členem Obrany národa.

dům č.6

 

Dům č.p. 85

Nachází se na severní straně náměstí, nyní sídlí v jeho prvním patře Městská knihovna. Jedná se o jednopatrový řadový pavlačový dům s průjezdem. První písemná zmínka je z roku 1414 v městské knize. V podzemí se nacházejí hluboké sklepy sloužící původně k uchovávání piva. Kvůli požárům se zachovaly původní pouze přízemní klenuté části, kdežto patro bývalo dobově obnovováno.

knihovna

 

Dům č.p. 14

Posledním památkově chráněným domem na Masarykově náměstí je menší půvabný dům č.p. 14. Nachází se na spodní (západní) straně náměstí. Stejně jako u většiny domů na náměstí je tento řadový dům jednopatrový a patří k původní středověké zástavbě. Dominantně se na něm podepsaly úpravy klasicistní a samozřejmě novodobé. Na domě jsou výrazné dva klenuté průjezdy. Držitelé domu měli právo várečné. V podzemí jsou hluboké sklepy, dílem vysekané přímo do kamenného podloží. Ty sloužily mimo jiné k uchovávání piva. Dům vystřídal mnoho majitelů.

 

dum

 

Další památky

Kromě měšťanských domů najdeme na náměstí dvě totožné kamenné kašny zdobené klasicistní vázou od kameníka Františka Trojana z roku 1849. Jako zdroj pitné vody pro město fungovaly do počátku 20. století.

Mezi východní a západní kašnou, na místě dřívějšího pranýře, stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1714. Na podstavci sochy je vytesán latinský nápis, který znamená: „Ve svatosti své povznesené k Bohu přimluv se za současné i budoucí Bítešany".
Na místě busty TGM stála původně socha TGM v nadživotní velikosti, s kterou ovšem zamávaly válečné a poválečné události. Současná busta je z roku 1991 z dílny Jiřího Marka.

. . .  

Dům čp. 117

Dům čp. 117 v Hrnčířské ulici u kostela býval poplužním dvorem starobrněnského kláštera. Město jej zakoupilo v roce 1715 od hraběte z Collalto. Od roku 1790 budova sloužila pro účely školy, u které byl v roce 1878 přistavěn zadní trakt. Od 90. let 20. století zde sídlí Základní umělecká škola.

budova zuš

 

 

Na Náměstí Osvobození u kostela vytvořil František Machatý v roce 1926 pomník padlých.