Osobnosti Velké Bíteše

Bádal Jan (1856-1925), kněz, skladatel

Bádal Jan 1856-1925(* 4. 12. 1856 Křižanov + 12. 5. 1925 Velká Bíteš), kněz církve římsko-katolické, skladatel duchovní hudby
Vystudoval české gymnázium v Brně. Po gymnáziu se rozhodl pro teologickou dráhu a 22. července 1881 byl vysvěcen na kněze. Kooperátorem byl v Běhařovicích a v Náměšti nad Osl., farářem v Jinošově, od r. 1897 ve Velké Bíteši. V roce 1907 byl jmenován děkanem náměšťským. Založil náboženské spolky Sv. růžence a Sv. Josefa r. 1898 a 1899. Za jeho působení byla r. 1907 položena v kostelní lodi nová terazová dlažba, stará žulová byla použita na chodník ke hlavnímu kříži na hřbitově, kde slouží dodnes. Jan Bádal zemřel náhle na srdeční mrtvici. Byl pochován do kněžského hrobu na starém hřbitově. V r. 1986 byly jeho ostatky přeneseny na nový hřbitov. Do katolického zpěvníku z  roku 2004 byly zařazeny tři duchovní písně v jeho zhudebnění.

Bouček Václav JUDr. (1869-1940), právník

thumb Boucek Václav 1869-1940( * 5. 9. 1869 Velká Bíteš + 10. 4. 1940 Praha), právník
Jeho otec Jan byl zedníkem a tesařem, rodina bydlela v Kostelní ul. čp. 199, dům byl přičleněn v 1. pol. 20. stol. k sousednímu stavení a domovní číslo zaniklo. Syn Václav vystudoval právo a od roku 1899 působil jako advokát v Praze. Časem se stal věhlasným právníkem ve věcech trestních. Figuroval jako obhájce v řadě politických soudních sporů (Masaryk versus katechetové; Šviha versus Národní listy aj.). Byl předním aktivistou Masarykovy realistické strany (Česká strana pokroková). Za první světové války byl činný v domácím protirakouském odboji, který podporoval i finančně. Od roku 1918 působil jako právní poradce Národního výboru československého. 1918-20 vykonával mandát poslance Revolučního národního shromáždění. V tuto dobu se významně podílel na nové úpravě manželského práva a na tvorbě první Ústavy republiky Československé. V letech 1920-25 a od roku 1930 působil v Československé straně socialistické, v letech 1925-30 se angažoval v prohradní národní straně práce. Patřil k blízkým spolupracovníkům T. G. Masaryka i Edvarda Beneše. Václav Bouček patřil k předním znalcům anglického práva, uveřejnil celou řadu vynikajících odborných studií, které se staly inspiračním zdrojem pro širokou českou právní veřejnost. Jmenujme „O ochraně cti dle práva anglického", „O náboženských deliktech", O příčinách mylných rozsudků trestních", „Úryvky z trestního řádu vojenského" nebo „Snahy o demokratizaci ústavy v Americe".

Dačev Petko Dimitrov MUDr. (1928-2005), zubní lékař

thumb Dačev Petko 1928-2005( * 12. 11. 1928 Draganovo v Bulharsku + 9. 9. 2005 Velká Bíteš) , zubní lékař, amatérský malíř
V r. 1946 se zapsal na Lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně, obor stomatologie. Po absolvování provozoval stomatologickou praxi v Brně, od r. 1956 na zubním středisku ve Velké Bíteši, kde setrval až do odchodu na odpočinek v r. 1999. Zastával funkci vedoucího zubního střediska, později pověřen úkoly okresního stomatologa, v době nemoci zastupoval vedoucího polikliniky. Až do sklonku života se věnoval malování. Začínal kresbami a pastelem, přešel k olejům, kterým zůstal věrný. Vypracoval si vlastní realistický styl. Námětově je jeho tvorba velmi pestrá, od témat figurálních a zátiší až po krajinářské. Z počátku zachytil hornaté scenérie rodného Bulharska, později všechen zájem soustředil na krajinu Vysočiny s jejími lidmi a sídly, včetně Velké Bíteše a jejího okolí. Hojně vystavoval, souborně s velkým průřezem představil svou tvorbu v r. 2002 ve výstavním sále Klubu kultury. V říjnu 2006 byla uspořádána další výstava k výročí jeho úmrtí. Jeho plátna s lékařskou a krajinářskou tématikou zdobí chodbu polikliniky ve Velké Bíteši. Pro svoji družnou, upřímnou a laskavou povahu byl oblíbeným a všude vítaným společníkem.

Hemala Jan (1898-1976), ředitel školy, starosta

thumb Hemala Jan 1898-1976(* 27. 1. 1898 Újezd u Brna + 19. 5. 1976 Velká Bíteš) ředitel měšťanské školy, starosta města
Absolvoval čtyři roky učitelského ústavu s maturitou. Do Velké Bíteše přišel v září 1923 jako učitel na měšťanskou školu pro chlapce a dívky. Oženil se s učitelkou Annou Zavřelovou, se kterou měl syna Romana. Po návratu z 1. světové války se zapojil do spolkové činnosti. Zastával funkci starosty 41. hasičské župy Brožovy, byl členem výboru Moravské zemské jednoty hasičské v Brně. Pracoval v TJ Sokol, v roce 1937 se stal zastupujícím a posléze řádným ředitelem obecné školy a v létech 1941-45 působil ve funkci starosty našeho města. V roce 1945 odešel do brněnského okresu, kde působil jako ředitel měšťanské školy v Želešicích, později v Ořechově a ve Střelicích. V roce 1958 se jako důchodce vrátil do Velké Bíteše. Jeho ostatky spočívají vedle manželky na starém hřbitově.

Hemala Roman (1925-2005)

thumb Hemala Roman1925-2005(* 11. 1. 1925 Velká Bíteš + 26. 5. 2005 Praha)
Pocházel z učitelské rodiny Anny a Jana Hemalových. Maturoval na Gymnáziu ve Velkém Meziříčí v roce 1944 a po válce studoval na dramatické konzervatoři v Brně, kterou v roce 1948 ukončil absolutoriem. První angažmá měl v Praze v divadle S. K. Neumana (dnes Pod Palmovkou). Po další sezóně odchází do Brna a sedm let hraje v Divadle Bratří Mrštíků. V roce 1959 se vrací do Prahy, účinkuje v divadle ABC u Jana Wericha. Na dlouhá léta až do odchodu na odpočinek se stává členem Městských divadel pražských. Kromě působení v divadle vystupuje na samostatných literárních večerech (Čapkovy povídky, Werichovy pohádky, Strašidlo Cantervillské apod.) a příležitostně rovněž spolupracoval s rozhlasem, televizí a filmem, a to i v zahraničních zakázkách.

Hüpsch František (1910-1982), autodopravce, herec

thumb Hüpsch František1910-1982(* 29. 7. 1910 Velká Bíteš + 20. 4. 1982 Brno) autodopravce, úředník, herec -ochotník
Vyučil se obchodníkem, ale celý svůj život se věnoval motorům. S bratrem proto založil v Bíteši osobní autodopravu. Velmi hluboký vztah měl od mládí k TJ Sokol. Cvičil jako dorostenec při slavnostním otevření sokolovny v roce 1928. Také jeho manželka Hedvika roz. Batelková (1919 – 2004) byla obětavou cvičitelkou a náčelníci TJ Sokol. Při zaměstnání v První brněnské strojírně byl František Hüpsch jmenován v roce 1954 jako zkušený ochotník vedoucím divadelního odboru Dobrovolné sportovní organizace Spartak, od roku 1958 řídil Závodní klub ROH. Pod jeho vedením a za herecké účasti sehráli ochotníci v letech 1955-60 osm divadelních kusů. Nejvýznamnější byla zpěvohra Poupě z pivovarské zahrádky v roce 1958.

Hustý Karel (1871-1940), ředitel školy

thumb Hustý Karel 1871-1940(* 20. 11. 1871 Ivančice + 28. 10. 1940 Velká Bíteš) ředitel měšťanské školy
Absolvoval český ústav učitelský v Brně, kde v roce 1890 maturoval. Jako učitel působil v Domamili, Jaroměřicích, Velkém Dešově, Osové Bítýšce a Velké Bíteši. Od 1. září 1912 byl jmenován do funkce definitivního ředitele chlapecké měšťanské školy. Za svého působení ve městě byl jednatelem TJ Sokol, členem výboru Hospodářského spolku, členem výboru, jednatelem a předsedou Národní jednoty, v letech 1908-1919 starostou župy hasičské číslo 41, zasloužilým funkcionářem a kronikářem hasičského sboru. Byl spoluautorem prvého hasičského plánu města sestaveného v r. 1898. Od roku 1911 člen městského zastupitelstva, členem místní školní rady a vrchním ředitelem spořitelny. Při prvních poválečných obecních volbách 29. června 1919 byl zvolen za národní socialisty do městského zastupitelstva a vykonával funkci I. náměstka starosty. Do své smrti působil jako ředitel měšťanské školy v Brně-Řečkovicích. Pohřben je na starém hřbitově ve Velké Bíteši vedle své ženy a nejstarší dcery.