Tradice "Královniček" a současnost

  • Vytisknout

Velkobítešsko - Královničky průvodPrůvody mladých dívek, lidově králek, králenek neboli královniček, patřily ke starobylým letnicovým obyčejům, hrám a slavnostem, jejichž kořeny sahají až do dob pohanských. Patří mezi nejpoetičtější a nejněžnější tradice, protože oslavují jak přicházející jaro, tak i něžnou krásu a nevinnost mladých dívek.

Samotnému obřadu předcházejí přípravy, dívky si kromě nacvičování obřadních tanců chystají samy také zelené ratolesti. Mladé zelené proutky vnímali naši předkové jako dar přírody a symbol plodnosti. Věřili, že ratolesti jim přinesou dobrý rok a bohatou úrodu.

 

Královničky obnovily průvod v roce 2003

Velkobítešsko - Královničky ratolestiBřezové nebo vrbové proutí, větvičky lípy, krušpánek a barvínek (to jsou lidové názvy pro zimostráz a brčál) vážou dívky červenou stuhou, ta symbolizuje život. Požehnání čerstvé zeleně pro obchůzku dívek se uskutečnilo vždy v pátek před nedělním svátkem sv. Ducha.

Na Velkobítešsku byly královničky formou kolední obchůzky po vsi obnoveny v roce 2003. Prvních sedm let ji dívky prováděly v osadě Jestřabí, od roku 2011 se vydávají do obce Březské, která leží asi 7 km severně od Velké Bíteše.

Obchůzka, zpěv, odměna

Velkobítešsko - Průvod královniček, obchůzka, zpěvPři nedělní obchůzce královniček dívky prochází obcí po obvyklé trase a v neměnném uspořádání. V čele průvodu jde král (což je také dívka), nese ozdobený březový májek a určuje zpěv písní bez doprovodu muziky. Král má vedoucí úlohu, bývá obdařen přirozenou autoritou, organizačními schopnostmi a hlavně zvučným zpěvným projevem. 

 

"Královno milá, král tebe volá, abys k němu
přišla, nebyla tak pyšná, jako já sama.
Ona nepřišla, posla poslala a ty, milý posle,
vyřiď mně to dobře, jako já sama..."

Za králem jdou prosebnice - darovnice, jsou to nejmladší účastnice družiny ve věku do 10 let. Jakmile průvod u jednotlivých usedlostí zastaví, nabízejí hospodářům požehnané ratolesti. Pronášejí při tom prosebnou prosperitní říkanku.

„Panímámo z Březského,
podarujte nás,
pár vajíček od slepiček,
trošku másla od kraviček,
hrábněte hezky zhluboka,
aby vás nebolela ruka do roka."
 

Odměnou obvykle obdrží koláče nebo drobné sladkosti. Tato děvčata se zapojují do společného zpěvu, ale tanců se nezúčastňují.

Sláva královně, líbezné, skromné a tiché

Velkobítešsko - Královničky a samotná královna

Uprostřed je vedena pod baldachýnem královna. Královna je nejdůležitější postavou celého průvodu, to ona symbolizuje tajemství dívčího půvabu - má jediný úkol, být líbezná, skromná a tichá. Nad hlavou má rozprostřený baldachýn zhotovený z velkého červeného květovaného šátku připevněného na tyčkách ozdobených březovými větvemi. Baldachýn nesou děvčata ve věku do 12 let. Jsou to obvykle dřívější prosebnice - darovnice a budoucí obřadnice. 

Na obvyklých místech dívky tancovaly za zpěvu králenských písní z Velkobítešska, Tišnovska a Moravskokrumlovska. Při obřadu vstupuje král pod baldachýn za královnou a tančí spolu s ní. 

Na závěr obchůzky probíhá snímání korun krále i královny, předání následovnicím a jejich tanec se dvěma mládenci z bítešské chasy.

Dnes je tradice Královniček živým zvykem, začleněným do života na venkově. Poprvé se královničky vydaly na obchůzku ve vsi v roce 2003. V prvních letech se podoba obyčeje dotvářela, obchůzka se dobře začleňovala do venkovského života a v současnosti je již stálým jevem výročního zvykosloví.

Prvních sedm let obyčej probíhal ve vsi Jestřabí a návazně od roku 2011 v obci Březské, kde pokračuje dodnes. Obřady Královniček provádějí dívky z Velké Bíteše a okolních obcí sdružené v Národopisném souboru Bítešan společně s dívkami domácími. Do kolektivu se však zapojují i další zájemkyně. 

VYSTOUPENÍ KRÁLOVNIČEK NA MEZINÁRODNÍM FOLKLORNÍM FESTIVALU VE STRÁŽNICI 2022

Festival Strážnice - dívky královničky z VelkobítešskaMladé dívky z Velkobítešska letos dostaly pozvání na festival do Strážnice, což celý soubor Bítešan vnímá jako  obrovskou poctu. Zároveň to dokazuje, že Velkobítešsko je v rámci kraje považováno za výrazný folklorní subregion s dosud živými tradicemi. 

Pěvecky zdatná skupina dívek z Velké Bíteše a okolí se vypravily na zájezd do Strážnice s vedoucí souboru Bítešan Silvou Smutnou. Jejich představení bylo zařazeno v rámci komponovaného pořadu "Po nezarostlém chodníčku", který byl věnován hudebnímu skladateli a sběrateli lidových písní a tanců Leoši Janáčkovi.

Na jevišti dívky předvedly zkrácenou verzi obřadní obchůzky královniček, kterou o svatodušních svátcích můžeme každoročně vidět "v terénu" v obci Březské.

Nenechte si ujít záznam vystoupení

Festival Strážnice - dívky královničky z Velkobítešska při zpěvuModerátor pořadu uvedl vystoupení královniček těmito slovy:

"Na Brněnsku oslavoval v minulosti lid příchod jara zvláštním způsobem, u nějž souditi možno, že jest to zbytek snad kdysi velké bohopocty mezi Slovany v době předkřesťanské. ... Na svatodušní pondělí chodívaly dívky s králkou pod praporcem, král nesl májíček, poté se královně poklonil a dívky začaly královnu vodit po celé vesnici. Král a královna přitom prováděli pod praporcem rozličné tance."

Celý pořad „Po nezarostlém chodníčku“ v přímém přenosu vysílala TV Noe, ke shlédnutí je k dispozici na následujícím odkazu:

Záznam z přímého přenosu pořadu Po nezarostlém chodníčku - 26. 6. 2022 ve Strážnici

Vystoupení královniček začíná v čase: 1:31:22 zpěvem "Neseme, neseme májíček ..."

Strážnice fotozvidea_koleda

Strážnice fotozvidea_tanec_detail

Strážnice fotozvidea_zvýšky

 

 

 

Foto: Tv Noe, graf. úprava D. Martakidu

___________________________________________________________________________________________________________

ODKAZY, VIDEA, FOTOGRAFIE

Královničky průvod na VelkobítešskuKrálovničky na Velkobítešsku mají také svůj vlastní web: Královničky-cz s rozsáhlou fotogalerií.

Nejnovější reportáž o Královničkách najdete ve vysílání České televize, Studio ČT24 z 28. 5. 2023: Tradiční obchůzka královniček na Velkobítešsku (minuty 37:17–43:59) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/223411058250528/

V roce 2015 tvůrci pořadu „Kde domov mu(ô)j" uvedeném na jubilejním 70. ročníku MFF Strážnice pozvali královničky z Velkobítešska, aby obyčej předvedly ve velkolepé scénické fresce obsahující výjevy z ročních období v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Slovensku. Záznam můžete shlédnout zde (začátek 51:48 minuta): Kde domov mu(ó)j

Krásné video o Královničkách najdete také v programu České televize, pořad Naše tradice: Královničky a otvírání studánek

Video o Královničkách natočil také Kraj Vysočina, shlédnete jej zde: Obchůzka královniček na Velkobítešsku

Český rozhlas Region Vysočina odvysílal 24. 5. 2021 pořad: Obcí Březské u Bíteše prošly královničky. Rozdávaly ratolesti a přály úrodu

Další informace o Královničkách můžete najít také na stránkách Muzea Vysočina Třebíč: Obchůzka královniček na Velkobítešsku

Královničky z Velkobítešska - článek v časopise

Napsali o nás

Žďárský deník 12. 6. 2022: Obdivuhodná tradice na Velkobítešsku. Letnicím vévodí obchůzka královniček

Článek Žďárského deníku z roku 2016: Královničky jsou na seznamu dědictví

GRÉGR, Richard. Královničky: moravské vesnice znovu ožívají dávnou tradicí. Lidé a země, 2013, 62(6), s. 110-113. ISSN 0024-2896.

 

 

Více odkazů zde: https://kralovnicky-cz.webnode.cz/clanky/

 

 

Nahoru