Přání ke dni matek

Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s městem Velká Bíteš v pátek dne 11. května 2012 v 10 hodin připravil v Domově důchodců a v Domově s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši přání ke dni matek. Starosta města Velká Bíteš Ing. Milan Vlček všem přítomným ženám při této příležitosti popřál a předal malou kytičku, kterou také dostaly i přítomné sestřičky za jejich obětavou práci.

Na závěr pak starosta v Domově s pečovatelskou službou odpověděl na zvídavé otázky přítomných, týkající se dění ve Velké Bíteši. Jednalo se dozajista o příjemné posezení, kdy přítomné dámy využily toho, že mají pana starosty jen a jen pro sebe.

Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury