19.6.2012 Vernisáž výstavy fotografií Aleny Borkové st.

V úterý 19. června 2012 v 17 hodin se uskutečnila ve výstavní síni Klubu kultury vernisáž výstavy fotografií paní Aleny Borkové st. Fotografování má jako svůj koníček a snaží se zachytit půvab člověkem méně poznamenaných míst, a to v proměnách ročních dob a v okamžicích pomíjivého osvětlení. Jedná se o snímky krajin, zejména českých (s převahou Vysočiny), jež jsou postaveny do kontrastu s náhodně vybranými pohledy do zahraničních hor a moří.

Úvodním slovem vernisáže přivítal přítomné ředitel Klubu kultury Tomáš Jelínek. Poté promluvila o své výstavě sama fotografka Alena Borková st., působící jako profesorka klavírní spolupráce a dějin hudby na Konzervatoři v Brně.

V kulturním programu vystoupila žákyně ZUŠ Velká Bíteš slečna Kateřina Vrzalová, za klavírního doprovodu autorky fotografií zazpívala pohádkové písně, poté také zazpívala Alena Borková ml. píseň od F. Chopina – Přání, od K. Slavitského – Sokol a Baba žena z cyklu písně Rodné země.

Výstava se konala do 3. července 2012.

Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury