2.4.2012 Stopy totality

V pondělí 2. dubna 2012 ve 14 hodin proběhla na 2. stupni Základní školy ve Velké Bíteši vernisáž k výstavě Stopy totality. Výstava je prezentována výsledky bádání žákovských skupin, zaměřena na období 50. let komunistické totality.Žáci kontaktovali pamětníky ve Velké Bíteši a okolí, kteří byli ochotni vyprávět o svých nelehkých osudech.

Mezi pamětníky patří např. paní Zora Krupičková, pan Stanislav Mihal st., František Lysý a další. Jejich vzpomínky byly zpracovány do panelů, které jsou součástí výstavy a v budoucnu budou tyto panely putovat po základních i středních školách v Čechách i na Moravě.

Vernisáž zahájily děti 1. stupně základní školy lidovými písněmi a následně přivítal ředitel ZŠ Mgr. D. Kolář všechny přítomné. K tématu této výstavy promluvila paní učitelka Mgr. E. Čermáková, Ing. arch. D. Gabalová. Mezi přítomnými byli i shora zmíněni pamětníci paní Z. Krupičková a pan S. Mihal st., kteří také přidali pár slov k danému tématu výstavy. Závěrem vystoupili žáci, kteří se na tomto projektu podíleli a zároveň povyprávěli o osudech pamětníků.

Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury