Německé krojové soubory u nás

V rámci prozatímní smlouvy o spolupráci Folklorního sdružení České republiky (FOS) s Německým krojovaným svazem (Deutscher Trachtenverband e.V.) navštívily německé soubory Kinder- und Jugendgruppe der Sing-, Spiel- und Trachtengruppe Rüddingshausen a dětský soubor Kinder- und Jugendgruppe der ev. Kirchengemeinde Annerod z Hessenska nedaleko Marburgu, v letošním roce Českou republiku. Za doprovodu Mgr. Jana Kuči působícím ve FOS jako zahraniční tajemník se během týdenního soustředění setkaly, s vedoucími souborů Vysočan z Hlinska a Slováček z Brna a zhlédly vystoupení souborů Groš v Dolní Rožínce a žďárský soubor Kamínek, kde se rovněž zapojily do programu. V závěru týdne, dne 14. října, navštívily také Velkou Bíteš, kde se v kulturním domě uskutečnilo jejich setkání se členy Národopisného souboru Bítešan a jeho hostem – folklorní skupinou žen z Jinošova.

Po vzájemném představení obou německých souborů, domácího Bítešanu a jeho hosta – folklorní skupiny žen z Jinošova, následoval program s tancem a zpěvem lidových písní za doprovodu Houslové muziky Bítešan pod vedením velkobítešského starosty Ing. Milana Vlčka a Pěveckého sboru žen Bítešanu.

Německé soubory předvedly zúčastněným své kroje a za svého hudebního doprovodu předvedly během večera několik pásem tanců a zpěvu složených z německých lidových písní.

V závěru večera se soubory navzájem učily své tance a spontánně zahrály a zatančily několik lidových českých a německých písní, kdy do tance byli vyzvání i rodinní příslušníci německých i zdejších souborů.

Bc. Ivo Kříž

Městské muzeum ve Velké Bíteši