5. - 12.9.2012 Tradiční bítešské hody

Rádi bychom jménem celé naší organizace Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše poděkovali všem, kteří jakkoliv pomohli při Tradičních bítešských hodech, které se uskutečnily od 5. září do 12. září 2012.

Děkujeme Městu Velká Bíteš, letošní chase, hlavnímu stárkovi a stárce, rychtáři a rychtářce, řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jejím žákům, především mistrům Aleši Janíčkovi, Vladimíru Markovi a Josefu Jackovi, obvodnímu oddělení Policie Velká Bíteš, Technickým službám a ochranné službě Security Monit, s.r.o. za skvělou spolupráci.

Poděkování také patří paní Silvě Smutné za Muzejní spolek Velkobítešska za uspořádání a organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku" a Kraji Vysočina za finanční podporu.

Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční nebo věcnou cenou, a to zejména První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Labara, s.r.o., Auto Dobrovolný VM, s.r.o., Prolog, Atika–Lysý, s.r.o., Dios Trading s.r.o., Pivovaru Černá Hora i všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu letošních hodů.

Kolektiv Klubu kultury