9. - 10.9.2017 Hodová sobota a neděle objektivem Otty Hasoně