PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZA BÍTEŠSKÉ HODY 2023

8.9.2023
  • Vytisknout

sponzoři hodové_tombolyTradiční bítešské hody 2023 jsou již opět za námi. Touto cestou bychom rádi za naši organizaci Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše poděkovali všem, kteří se na organizování této velké akce jakkoliv podíleli.

Děkujeme městu Velká Bíteš, Technickým službám Velká Bíteš s.r.o, řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jeho žákům, především mistrům Petru Hřebačkovi, Davidu Pudíkovi, Jozefu Jackovi, Radku Svobodovi a Josefu Kopečnému z PBS Střediska praktického vyučování, městské policii a státní policii, pracovníkům ostrahy Bulldog Security s.r.o. za skvělou spolupráci. Děkujeme také agentuře 369 s.r.o. za ozvučení celých hodů.

Poděkování patří Silvě Smutné a všem vystupujícím i ostatním, kteří se aktivně podíleli na organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku".
Velké poděkování také patří Jezdecké stáji z Krokočína za účast v hodovém průvodu s koňmi a kočáry pro rychtáře a konšele.


Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční, nebo věcnou cenou: Město Velká Bíteš, Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., První brněnská strojírna, Středisko praktického vyučování, SOŠ Jana Tiraye, Bítešská dopravní společnost spol. s r.o., Bítešská dopravní společnost – BUS, s.r.o., NTC, s.r.o., ITW PRONOVIA, s.r.o., FLEXIPAL a. s., ALL4FVE s r.o., ATIKA – LYSÝ, s.r.o., LABARA, s.r.o., KALATRANS, s.r.o., TOPWET s.r.o., Vyznač s.r.o., NCORP s.r.o., Auto Dobrovolný V.M., s.r.o., J.P.N Cars, s.r.o., Auto Pokorný, s.r.o., Strojírna Slavíček, s.r.o., Building Shutters Systém, Slámovo uzenářství s.r.o., Čerpací stanice Velká Bíteš - B.C.S. s.r.o., BIKOS spol. s r.o., ATP motor.cz, KARGOMA s.r.o., S-TRUCK - Jaroslav Smékal, Jitka Březinová, květiny, zahrádkářské potřeby, Zahradnictví Pelán, Zámečnictví Němec, Řemeslná pekárna Jindřichov, Pivovar Svijany a.s., a všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu letošních hodů.

Též bychom chtěli moc poděkovat dalším 120 sponzorům, kteří přispěli ať už finančními, nebo věcnými dary do bohaté hodové tomboly.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

 

 

 

 

 

Nahoru