O vedení města dosud nerozhodnuto

29.9.2022
  • Vytisknout
starostaVážení spoluobčané,

chtěl bych vám poděkovat za vaši účast v komunálních volbách. Hlasování je dokladem vašeho zájmu o město, a jeho směřování v následujícím období. Skutečnost, že se letošních voleb zúčastnilo osm volebních subjektů, se odrazila v dosud probíhajícím povolebním vyjednávání o sestavení budoucí koalice.

Aktuální nepřehlednost situace v tomto povolebním týdnu způsobují předčasné informace, podávané veřejnosti o sestavování budoucí koalice a budoucím starostovi. To za situace, kdy všechna povolební jednání nebyla ukončena, složení koalice pro následující období nebyla pevně ukotvena a o osobě starosty bude rozhodnuto na ustavujícím zasedání zastupitelstva města.

Jsem přesvědčen, že všechny volební subjekty mají na mysli zejména budoucí rozvoj a blaho našeho města. Způsob a formy prosazování své pozice na cestě k rozvoji města je u každého z nich jiná. Pro následující období přeji městu koalici, která společnou budoucí prací bude podporovat volební cíle, vycházející z potřeb města a přání jeho obyvatel a nalezne cestu vedoucí k jejich realizaci. Případná opozice, ať je konstruktivní opozicí, která bude práci koalice sledovat, připomínkovat a svými věcnými názory korigovat.

Velká Bíteš, 29.9.2022
Ing. Milan Vlček, starosta města
Nahoru