Listopadové dění v mateřské škole Masarykovo náměstí a Lánice

23.11.2021

berušky stromZačátek listopadu přinesl krásné počasí, díky němuž jsme mohli s dětmi trávit hodně času venku, a na zahradě mateřské školy v Lánicích pozorovat, jak se daří stromkům, které jsme si v říjnu během Dne stromů zasadili.


Předškoláci se v rámci projektu spolupráce mateřské a základní školy vypravili do školy. V říjnu čekalo na budoucí školáky ze třídy Soviček a Berušek téma Rozmanitost přírody, v listopadu se předškoláci ze Včeliček a Sluníček ve škole seznámili s Polytechnickým vzděláváním. Děkujeme paní učitelce Mgr. Sklenářové za čas, který věnuje budoucím prvňáčkům.

 


thumb Motýlci 6Do školky přijelo mobilní planetárium. V nafukovací kupoli na děti čekala pohádka, díky které se dostaly na všechny planety Sluneční soustavy. Téma Vesmír děti hodně zajímá a baví, ve všech třídách se tak v průběhu listopadu malovaly rakety, planety, povídaly jsme si o vesmíru, pouštěly vzlety raketoplánů, dokonce byla i jedna raketa vypuštěna na školní zahradě. raketa1


Pokračujeme ve cvičení ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš. Pro děti je připraven hodinový program v hale, kde si mohou vyzkoušet různé sporty a seznámit se se sportovním náčiním, které ve školce (nebo i doma) nemají. Velké poděkování patří V. Kratochvílovi a jeho pomocníkům, kteří se dětem spolu s paní učitelkami věnují.

0003
Děti malovaly obrázky do soutěže „Dýchejte z plných plic", kde je hlavní odměnou čistička vzduchu, hlasování probíhalo elektronicky. A zapojily jsme se opět do výtvarné soutěže PEZ „Sportujeme rádi"

V listopadu proběhlo ve školce také focení dětí s vánoční tématikou. To nás už naladilo na advent, který si určitě ve školce užijeme! Jako každoročně děti vyráběly přáníčka a dárky z keramiky (letos svícny) pro babičky a dědečky z Domova důchodců a Domova s pečovatelskou službou. Aktuální situace bohužel nedovolila, aby děti donesly přání a svícínky osobně, nicméně, věříme, že radost udělaly.


V průběhu prosince bude ve školce opět schránka na dopis pro Ježíška. Každé dítko, které do schránky vhodí svá namalovaná či napsaná přání, má jistotu, že Ježíšek jeho psaní četl, protože se dětem vrátí jejich přání zpět s razítkem „Ježíškova pošta".


Jak už bylo zmíněno, aktuální situace nepřeje setkávání se na různých besídkách či tvořivých dílnách. Proto vánoční besídky letos proběhnou pouze dopoledne ve třídách s dětmi. Děti ale nebudou o nic ochuzeny, navštíví je Mikuláš se svými pomocníky, seznámí se se staročeskými zvyky, a kdoví, možná přijde i Ježíšek ...


Veškeré akce, které jsou ve školce (nebo mimo ni) realizovány, jsou v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními. Paní učitelky musely, vzhledem k epidemiologickým opatřením, realizovat plánované a osvědčené konzultace s rodiči individuálně nebo písemnou formou a zaměřily se hlavně na podporu předškoláků.

 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice