MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

15.12.2020

0003-37354-570-480-80-cMikuláš u_Včeliček_04.12_1Advent v mateřské škole
Každý rok je advent v mateřské škole plný akcí. Tentokrát, kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, jsme museli mnoho akcí (besídky či tvořivé dílny s rodiči, návštěvy výstav, ...) zrušit. I přes to všechno jsme se ale snažili, aby děti pocítily dopady stanovených omezení co nejméně a připravili jsme pro ně v obou našich mateřských školách několik zážitků.
Mikuláš
I letos do naší školky zavítal až z dalekého Turecka svatý Mikuláš se svou družinou – andělem a čertem. Postupně navštívili všechny třídy, ve kterých se ptali paní učitelek, jak se dětem daří. A protože máme ve školce samé hodné děti, čert si nemusel nikoho odnést k nápravě do pekla. Naopak, ve třídách se zpívaly písničky, říkaly básničky, a tak všechny děti dostaly od andílka balíček plný dobrot. Dokonce byli všichni i tak stateční a s čertem, andělem a Mikulášem se vyfotili.
20201210 153655Mikuláš u_Sluníček_13Přání pro seniory
V rámci celorepublikové iniciativy projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, malovaly děti přáníčka seniorům, tentokrát k Vánocům. Již na podzim jsme předávali seniorům přáníčka k jejich svátku. „Kampaň měla obrovský úspěch a všechny oslovené instituce ji přijaly s nadšením a nesmírnou zodpovědností. Děti i učitelky a učitelé malovali jako o život. Senioři jsou nadšení, že na ně někdo myslí a ta radost v jejich tvářích jsou velkou, a místy velmi dojemnou, odměnou za práci, čas a úsilí nad výrobou někdy opravdu uměleckých a kreativních přáníček. Všem moc děkujeme." Hodnotí akci Michaela Vodrážková, odborná gestorka projektu. Paní učitelky předaly vánoční přání i dárečky z keramiky seniorům do Domova pro seniory a Domu Pečovatelské služby ve Velké Bíteši.
Besídky ve třídách
Jak už bylo zmíněno, ve školce máme samé hodné děti. Proto se mohla v každé třídě v týdnu od 14. do 18. prosince uskutečnit vánoční nadílka, jejímž vyvrcholením bylo rozbalení dárků od Ježíška. Děti se ve školce radují z nových hraček do kuchyňky, divadélka, autíček, sportovních potřeb a mnoho dalšího.
Anděl a_čert_u_Motýlků_1Ježíškova pošta
Četl Ježíšek ten můj dopis nebo nečetl? Děti, které vhodily svůj dopis pro Ježíška do schránky v naší školce, ví, že četl. Dostaly na něj totiž razítko přímo z „Ježíškovy pošty".

 

20201211 093434_copy_copyVážení rodiče, chtěli bychom vám poděkovat za přízeň a vstřícnost v letošním školním roce. Děkujeme také za všechny hmotné a finanční dary. Panu Maškovi za jeho krásný betlém, První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. za dar na pořízení hraček a pomůcek k Vánocům a firmě ITW Pronovia, divizi Powertrain Plastics za množství výtvarného materiálu pro předvánoční tvoření dětí.

Všem vám přejeme mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví v roce 2021.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice